Algemene voorwaarden

 

Voorwaarden & Privacy – Gepubliceerd 12 juli 2019

Voorwaarden individuele coaching en groepslessen

Het cursusgeld van de groepslessen/groepstrainingen is het vooraf afgesproken bedrag zoals vermeld staat in de email, recente folders, nieuwsbrief en/of website (www.updatejelijf.nl). Het cursusgeld dient vooraf contant en gepast te worden betaald of vooraf over te worden gemaakt op IBAN NL97 KNAB 0258 1109 88 t.n.v. Update je lijf. Wanneer een cursist zijn/haar betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, behoudt Update je lijf zich het recht om de cursist toegang tot de lessen te weigeren tot aan de betalingsverplichting is voldaan. Restitutie voor gemiste lessen/trainingen is niet mogelijk. In overleg is het mogelijk een gemiste les/ training in te halen, zolang de cursist op les/training is, tijdens één van de overige lesuren/trainingen (indien deze les gegeven wordt). Dit hoeft niet per se in dezelfde week plaats te vinden.

Indien de docent niet in staat is vervanging te regelen in geval dat hij-/zij zelf ziek is, heeft u het recht deze lessen/trainingen in te halen. Als het meer dan 4 lessen/trainingen betreft is de docent verplicht compensatie aan te bieden, dat kan zijn: restitutie van de betreffende les-/trainingsgelden of in overleg met de cursisten (een) extra les(sen) aanbieden.

Het tarief voor de 1-op-1 sessies staat vermeld op de website. Wanneer het tarief afwijkt van het tarief wat op de website staat, dan zijn hier van te voren afspraken over gemaakt en is deze afspraak via de mail door beide partijen bevestigd. Een niet nagekomen afspraak wordt in rekening gebracht. U kunt een afspraak afzeggen of verplaatsen; dit dient u minimaal 24 uur van te voren te doen via de email.

Deelname aan de lessen/trainingen, workshops en/of een 1-op-1 sessies geschiedt op eigen risico van de cursist. Update je lijf en de verhuurder van de ruimte kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen letsel van de cursist noch voor diefstal en/of beschadigingen van goederen van de cursist. De cursist dient lichamelijke en/of psychische klachten/beperkingen vooraf te melden bij de docent(e). Bij twijfel dient de huisarts en/of de behandelende specialist(en) te worden geraadpleegd. Elke cursist dient zich te houden aan de huisregels van Update je lijf. Deelname aan één van de lessen/trainingen en/of een 1-op-1 sessie betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden. Bij verhindering van een groepsles/groepstraining en/of workshop dient u dit minimaal 24 uur van te voren aan te geven via de mail (info@updatejelijf.nl). Een niet nagekomen afspraak (wat betekent opgave voor een groepsles/groepstraining en/of workshop wordt in rekening gebracht.

Voorwaarden webshop

U heeft het recht uw bestelling van producten/ artikelen tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren, mits de verzegeling niet verbroken is, de artikelen niet zijn gebruikt, de kaartjes nog aan en om de artikelen zitten en de artikelen onbeschadigd zijn. Bij verbreking van de verzegeling is uw bestelling definitief en kan deze niet meer geretourneerd worden. Mocht u gebruik maken van uw herroepingsrecht, dan heeft u na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa € 7,25 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@updatejelijf.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.